Strona główna

Nota prawna

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony internetowej www.deltavista.pl. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wszystkie poniższe warunki i zastrzeżenia.

Prawa autorskie i znaki towarowe

CRIF Services Sp. z o.o. (DVS) posiada, zastrzega sobie i zatrzymuje wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do strony internetowej www.deltavista.pl i materiałów w niej zawartych.

Nazwa firmy „CRIF Services”, jej skrót „DVS” oraz „CRIF”, znaki towarowe, znaki graficzne, w tym nazwa domeny „deltavista.pl” oraz „deltavista.com” są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi DVS lub innych Podmiotów, które przyznały DVS prawo do wykorzystywania ich na tej stronie internetowej.

Żadna zawarta na stronie internetowej www.deltavista.pl informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego umieszczonego na tej stronie bez pisemnej zgody DVS lub innego Podmiotu.

Logo oraz nazwy DVS, CRIF są znakami towarowymi chronionymi prawem.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Treści zawarte na stronie www.deltavista.pl mają charakter czysto informacyjny i nie są wiążące. W szczególności nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu cywilnego.

DVS nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.

DVS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do strony internetowej www.deltavista.pl oraz z korzystania z niej.

DVS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń systemu teleinformatycznego użytkownika w związku z dostępem do www.deltavista.pl, korzystaniem z tej strony lub pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików. W szczególności DVS jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za przypadki zainfekowania systemu teleinformatycznego użytkownika oprogramowaniem typu malware, spyware, worm, cracking, phishing lub innym; jak również za przypadki otrzymywania niezamówionej informacji handlowej (spam) czy utraty danych.

DVS nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie zewnętrznych stron, do których odesłania zamieszczone są na stronie internetowej www.deltavista.pl lub które zawierają odesłania do tej strony.