GRUPA CRIF

Dzięki swojej dogłębnej wiedzy oraz swoim ekspertyzom, CRIF oferuje narzędzia pozwalające na kompetentne podejście do procesów decyzyjnych. Wykorzystując efektywną synergię swoich produktów i usług, raportów biznesowych, raportów kredytowych, modeli decyzyjnych, rozwiązań wspierających zarządzanie, doradztwo, outsourcing, oprogramowanie oraz systemy informacji biznesowej o zasięgu światowym.

CRIF to wiodący dostawca informacji kredytowej w Europie kontynentalnej oraz jeden z kluczowych podmiotów w skali światowej, dostarczających zintegrowane usługi i rozwiązania z zakresu informacji biznesowej oraz handlowej, zarządzania kredytami i marketingiem, który znalazł się na liście FinTech 100 - prestiżowym rankingu wiodących dostawców technologii dla branży usług finansowych na całym świecie.

Obecnie ponad 3300 banków i instytucji finansowych oraz 44 tysięcy klientów indywidualnych codziennie korzysta z usług firmy CRIF aż w 50 krajach.

CRIF jest niezależną firmą gdzie 90% kapitału jest w posiadaniu jego założycieli i zarządu, a pozostałe 10% należy do instytucje finansujących nasze działania. Wśród tych ostatnich, 3 międzynarodowe banki, których udział w grupie CRIF obecny jest od 1990, BNL-BNP Paribas, Deutsche Bank i Banco Popolare (największa włoska publiczna instytucja finansująca).

W 2015 r. łączne przychody CRIF osiągnęły 390 mln euro. Aktualnie kapitał spółki to 169,3 mln euro.

więcej informacji: www.crif.pl 


CRIF W POLSCE

Polski oddział funkcjonuje od 2001 r. w Krakowie. Mieści się tu centrum technologiczne Grupy. Wieloletnie doświadczenie biznesowe i technologiczne na rynkach Europy Zachodniej zaowocowało podjęciem w 2012 r. decyzji o rozpoczęciu oferowania usług również na rynku polskim.

CRIF Services Sp. z o.o. - operator rozwiązań do zarządzania ryzykiem na bazie DSPONE. Spółka dysponuje doświadczonym zespołem kilkudziesięciu inżynierów i analityków danych. Dzięki temu oferuje pełną gamę nowoczesnych produktów i rozwiązań z zakresu optymalizacji procesów podejmowania decyzji kredytowych.

Oferta Spółki umożliwia inteligentną identyfikację osób lub firm oraz powiązań między nimi, integrację wszystkich znaczących źródeł danych, a także zastosowanie indywidualnych modeli oceny scoringowej oraz reguł wykrywających próby wyłudzenia.

Rozwiązania oparte na DSPONE zapewniają też szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu.


Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. KBIG to nowoczesne biuro informacji gospodarczej oferujące dostęp do pełnych, wiarygodnych i aktualnych danych o osobach fizycznych oraz podmiotach gospodarczych. 

Biuro oferuje swym Partnerom oraz ich Klientom stały monitoring przedsiębiorstw oraz budowanie własnej wiarygodności płatniczej, poprzez ujawnianie w KBIG informacji pozytywnych. W ten sposób tworzy w obrocie gospodarczym solidne fundamenty do budowy relacji opartych na pełnym zaufaniu.

Przedmiotem działalności KBIG jest realizacja zadań, określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Biuro działa pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki.


Deltavista Sp. z o.o. – centrum kompetencyjne i systemowe, realizujące projekty dla Partnerów Grupy CRIF z wielu krajów Europy.

Centrum tworzy zespół specjalistów ds. nowych technologii i analizy danych, który dysponuje dogłębną wiedzą na temat potrzeb i efektywnych rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem.Zespół ten rozwija światowej klasy autorską platformę technologiczną DSPONE do tworzenia systemów zarządzania ryzykiem kredytowym.

Na jej bazie powstały wiodące systemy biur danych gospodarczych w Austrii, Szwajcarii, Niemczech i Polsce, a także indywidualne implementacje dla wielu wiodących przedsiębiorstw z różnych sektorów europejskiej gospodarki.