O nas

Kontakt

CRIF Services Sp. z o.o.
ul. Lublańska 38
31-476 Kraków
Tel.: +48 12 29155 60
Faks: +48 12 29155 61
Email: 
biuro@deltavista.pl
Biuro Obsługi Klienta:
Tel.: +48 12 29155 85
Email: bok@deltavista.pl   

CRIF Services Sp. z o.o.| 31-476 Kraków, ul. Lublańska 38 | Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000156341 | NIP: 5272400006 | Kapitał zakładowy 50.000 zł (wpłacony w całości)