O nas

Profil firmy

CRIF oferuje systemowe zarządzanie ryzykiem kredytowym wykorzystując autorską platformę DSPONE. Rozwiązanie to umożliwia outsourcing systemu IT i oszczędność kosztów, a także efektywną konfigurację pod kątem potrzeb Partnera. Potwierdzeniem wysokiej sprawności systemu są 50 mln generowanych rocznie raportów kredytowych oraz dostępność systemu na poziomie 99,99 proc.

CRIF oferuje rozbudowaną gamę skutecznych narzędzi do wszechstronnej analizy ryzyka. Dostarcza gotowych produktów, a także rozwiązań w obszarze Big Data, opartych o integrację niestrukturalnych zbiorów danych budowanych z Partnerami.

Rozwiązania CRIF to zintegrowany dostęp do wielu baz danych, a dzięki temu do pełnej i aktualnej informacji o wszystkich podmiotach obrotu gospodarczego. Dzięki temu, w oparciu o skonsolidowane informacje,Grupa umożliwia wiarygodną ocenę rzetelności płatniczej, monitoring podmiotów czy ustalenie aktualnego adresu. Ważnym elementem w tym zakresie są usługi Krajowego Biura Informacji Gospodarczej SA (KBIG).