O nas

Projekty Unijne

 

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Nazwa inwestycji:

Uniwersalna identyfikacja danych – badania przemysłowe w przedsiębiorstwie Deltavista Sp. z o.o.

Nazwa Beneficjanta:                       Deltavista Sp. z o.o.

Wartość projektu:                           6 066 064,00 PLN

Wysokość dofinansowania:           4 236 734,00 PLN

Okres realizacji:                              01.01.2014 – 30.11.2015

Projekt dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych, których efektem będzie wynalezienie uniwersalnej metodologii zarządzania danymi umożliwiającej identyfikację osób i podmiotów.

Projekt przyczyni się bezpośrednio do realizacji celu ogólnego POIG - Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Zgodnie ze wskazanymi celami i rezultatami projektu przedsiębiorstwo w ramach projektu zrealizuje badania przemysłowe oraz utworzy jednostkę B+R, ale przede wszystkim wdroży innowacyjną technologię we własnej ofercie, co znacznie podniesie poziom jego innowacyjności.

Projekt przyczyni się również do realizacji celu działania 1.4 POIG. Celem działania jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R, będących wynikiem projektu realizowanego w ramach działania 1.4. Rezultaty prac badawczych zostaną wykorzystane w działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu oraz jego sprzedaż, jako osobnego modułu lub elementu dotychczas oferowanej platformy.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Deltavista Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38 zaprasza do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach realizacji projektu "IDENT" - Uniwersalna Identyfikacja Danych – badania przemysłowe w przedsiębiorstwie Deltavista Sp. z o.o.. 

 

poig

Pliki do pobrania