Produkty

Address Clean & Connect

Analiza, konsolidacja i optymalizacja dużych wolumenów danych adresowych.

CRIF oferuje standaryzację adresów osób i podmiotów gospodarczych znajdujących się w prywatnych zbiorach baz partnerskich. Dzięki zastosowaniu własnych, zaawansowanych technik address matching  różna pisownia nazw ulic, miejscowości, imion, nazwisk, nazw firm itp. nie stanowi problemu - nawet w konsolidacji dużych zbiorów danych o niejednorodnej strukturze.

Uniwersalne podejście pozwala na integrację baz danych pochodzących z różnych systemów Partnera. Jednolita struktura zbioru wynikowego umożliwia szersze spojrzenie na otoczenie rynkowe oraz dokładną ocenę potencjalnego ryzyka i szans. Ujednolicone dane dają Partnerom szansę na rozwój własnych hurtowni danych, odkrywanie nowych zależności między przechowywanymi informacjami i optymalizację procesów biznesowych.