Produkty

FWWI

 

Czym jest FWWI?

Jest to Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji pomiędzy firmami pożyczkowymi.

Jaki jest cel utworzenia FWWI?

Celem jest utworzenie platformy wymiany ściśle określonej informacji pomiędzy różnymi firmami pożyczkowymi, gdzie każdy uczestnik tylko w przypadku pozyskania zgody klientów składających wniosek o pożyczkę sprawdza u pozostałych uczestników historię tychże klientów. Platforma zwraca informacje statystyczne, które pozwalają rozpatrzyć wniosek pod kątem oceny ryzyka kredytowego i wiarygodności płatniczej.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do FWWI?

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z Regulaminem FWWI i upewnienie się, czy zainteresowany przystąpieniem podmiot spełnia podstawowe warunki uczestnictwa oraz potwierdzenie ich poprzez złożenie pisemnego wniosku do Deltavista Services Sp. z o.o.

 

Dokumenty

  • Regulamin FWWI (pdf)
  • Wniosek (doc)
 

Lista Uczestników FWWI

Nazwa i adres Uczestnika

Numer NIP

Numer KRS

Everest Finanse S.A.
Poznań, ul. Stary Rynek 88

7831722320

0000541824

Provident Polska S.A.
Warszawa ul. Inflancka 4A

5251571292

0000009389

TAKTO Finanse Sp. z o.o. 
Wrocław ul. Braniborska 58-68

8951852770

0000595762

Axcess Financial Poland Sp. z o.o.
Warszawa ul. Taneczna 18

5272642979 0000371234

TF Bank AB (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 
Oddział w Polsce 

Gdańsk  Al. Grunwaldzka 103A

2040004608 0000533349

9