Produkty

Order Check

Automatyczna weryfikacja wniosków o kredyt kupiecki lub konsumpcyjny

Skonsolidowane dane z wielu źródeł stanowią podstawę przetwarzania i weryfikacji wniosków kredytowych w różnych sektorach gospodarki. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na narzędzia umożliwiające wieloźródłową integrację danych oraz ich sprawną interpretację.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest rodzina produktów Order Check, która zapewnia pełną automatyzację procesu podejmowania decyzji dla każdej zawieranej umowy.

Produkty Order Check:

  • umożliwiają identyfikację osób i firm oraz relacji między nimi na podstawie adresów. Dzięki temu możliwe jest uwzględnienie każdej istotnej informacji w procesie ewaluacji wniosku kredytowego,
  • pozwalają na wykrywanie prób wyłudzeń poprzez rozpoznawanie w czasie rzeczywistym podejrzanych sytuacji w procesowanych wnioskach.

Elastyczność konfiguracyjna narzędzi Order Check gwarantuje oszczędność kosztów i dopasowanie przebiegu procesu weryfikacji wniosków kredytowych do indywidualnych potrzeb Partnerów.